Obrotowe

Okno obrotowe jest oknem otwieranym na zewnątrz. Ta funkcja jest w zasadzie jak w oknie przesuwnym od gory, jednakże skrzydło można obrócić o 180 stopni w osi poziomej poza obrębem ramy. Taki ruch skrzydła umożliwia umycie szyb po obu stronach od wewątrz pomieszczenia.

Okucie jest wyposażone w bezpiecznik z uwagi na dzieci, który ogranicza otwarcie okna i jednocześnie automatycznie aktywuje bezpiecznik dla funkcji mycia, kiedy skrzydło obrócimy do pozycji mycia tj.ok. 170º.

Ten typ okna zamyka się przy pomocy zasuwnicy sterowanej klamką, pozycją wentylacji w zaczepach i prowadnicami z funkcją cierną.

Obrotowe

Okno obrotowe jest oknem otwieranym na zewnątrz. Ta funkcja jest w zasadzie jak w oknie przesuwnym od gory, jednakże skrzydło można obrócić o 180 stopni w osi poziomej poza obrębem ramy. Taki ruch skrzydła umożliwia umycie szyb po obu stronach od wewątrz pomieszczenia.

Okucie jest wyposażone w bezpiecznik z uwagi na dzieci, który ogranicza otwarcie okna i jednocześnie automatycznie aktywuje bezpiecznik dla funkcji mycia, kiedy skrzydło obrócimy do pozycji mycia tj.ok. 170º.

Ten typ okna zamyka się przy pomocy zasuwnicy sterowanej klamką, pozycją wentylacji w zaczepach i prowadnicami z funkcją cierną.

Beslag, hængsler, greb og låse til topvende vinduer
Topvende vinduer - specialdesignede løsninger med hængsler, greb, beslag mv.
Elegante beslag i højeste kvalitet til topvende vindue - leveret af Carl Ras Engros Beslag